AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Snížení energetické náročnosti objektu B a přístavby k DEF a instalace FVE pro Centrum Kociánka
Rozšíření zahradních aktivit do Centra Kociánka
Dobrý den Kociánko

 

UKONČENÉ PROJEKTY
Kociánka jako učící se organizace
Druhý domov
Snižování energetické náročnosti CK, pracoviště Březejc
Sociální zemědělství
Kociánka se vzdělává pro praxi
Integrační projekt
Cirkus Kociáno 
Zpět do komunit
Sportovně-vzdělávací centrum pro JMK
Transformace v sociálních službách