Týdenní stacionáře

Poslání

Posláním služby týdenní stacionáře je podporovat uživatele se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají či připravují na budoucí povolání nebo aktivizují své dosud nabyté dovednosti a schopnosti. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb uživatele od neděle 18,00 hodin do pátku 18,00 hodin a to v období měsíců září až červen a je zaměřena na maximální soběstačnost a samostatnost uživatele a na rozvoj jeho přirozených sociálních vazeb.

Cíle

 • uživatel, který je schopen žít životem vrstevníků s maximálním využíváním dostupných služeb
 • uživatel, který s ohledem na své individuální schopnosti rozhoduje samostatně o svém životě a uplatňuje svá práva
 • uživatel, který je co nejméně závislý na pomoci okolí
 • uživatel, který je schopen navazovat a udržovat rodinné, partnerské a přátelské vztahy s ohledem na své individuální schopnosti a potřeby

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením

Primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou nebo středně těžkou mentální retardací bez poruch chování narušujících kolektivní soužití a chování, které vyžaduje vysokou míru podpory.

 • Osoby s mentálním postižením

Lehká nebo středně těžká mentální retardace bez poruch chování narušující kolektivní soužití a chování, které vyžaduje vysokou míru podpory.

 • Osoby s tělesným postižením

Tělesné postižení bez poruch chování narušující kolektivní soužití a chování, které vyžaduje vysokou míru podpory.

Základní činnosti služby

 • bezbariérové ubytování
 • celodenní strava v rozsahu nejméně 3 jídel s možností dietního stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova B a G

Doba poskytování služby

Služba se poskytuje od září do června, ve dnech od neděle 18 hod do pátku 18 hod.

Kapacita

Kapacita pro pobytovou službu týdenní stacionáře na pracovišti Brno je 45 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby

Mgr. Marek Mrklas, telefon 515 504 260, mobil: 775 404 110, e-mail marek.mrklas(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník

Mgr. Jiří Šimon, telefon 515 504 219, mobil: 775 404 016, e-mail: jiri.simon(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Žádost o poskytnutí služby

Ceník sociální služby platný od 1. 1. 2024