Zdravotní služby

Zdravotní služby Kociánka poskytuje jako registrovaný poskytovatel zdravotních služeb uživatelům sociálních služeb (nastaveno zákonem 108/2006 Sb.), ale také uživatelům, kteří nemají smlouvy s Centrem Kociánka. Jsou poskytovány dle ordinace lékaře a podle potřeb uživatelů. Zdravotní péči zajišťuje odborný tým všeobecných sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, hiporehabilitační terapeut a logopedů. Od ledna 2021 je zde soukromá ambulance klinického psychologa. V zařízení jsou soukromé ambulance lékařů (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, dětský neurolog, neurolog pro dospělé, ortoped a zubní lékař).

Poslání

Posláním zdravotního úseku je poskytování zdravotních služeb v rozsahu, který odpovídá potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů a odborné kvalifikaci ošetřujícího personálu. Zdravotní služby jsou poskytovány dle platné legislativy, tak aby byla zajištěna odpovídající kvalita a péče byla hrazena z veřejného pojištění. Zdravotní úsek podporuje uživatele při vyhledávání zdravotní péče mimo zařízení.

Posláním zdravotního úseku je poskytovat zdravotní služby žákům a studentům spolupracujících školských zařízení, aniž by následně museli využívat poskytované sociální služby.

Odborná a specializovaná způsobilost pracovníků zdravotního úseku odpovídá oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám a řídí se zákonem č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. v platném znění.

Podání stížností (vyřizováno dle zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění):

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • Uživatel.
  • Zákonný zástupce.
  • Osoba blízká v případě, že uživatel tak nemůže učinit sám s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel.
  • Osoba zmocněná uživatelem.

Centrum Kociánka eviduje pouze stížnosti na poskytované zdravotní služby, které jsou prováděny jeho zaměstnanci zdravotního úseku. Pokud je stížnost na jednotlivé ambulance soukromých lékařů, je nutné tuto stížnost podat přímo na tuto ambulanci.

 

Poskytované zdravotnické služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova C a G

Kontakty

Vedoucí zdravotního úseku

zástup: Marcela Záděrová,  mobil 775 404 146, e-mail: marcela.zaderova(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Žádost o zdravotní služby + zdravotní záznam cizích uživatelů

Ceník