Ošetřovatelská péče

Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru ošetřovatelská péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče.

Na ošetřovatelskou péči má CK uzavřené smlouvy s pojišťovnami na odbornost 913 sestra poskytující péči v sociálních službách. CK má smlouvy s těmito pojišťovnami: 111, 201, 205, 211, 213, 207.

sestryOšetřovatelská péče: jejím účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin, a dále rozvoj, zachování a navrácení soběstačnosti. Všeobecná sestra provádí zdravotní výkony dle ordinace lékaře formou ošetřovatelského procesu a vede o nich záznamy do zdravotní dokumentace uživatele.

Péče je poskytována uživatelům jednotlivých služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Dle potřeby je také poskytována uživatelům, kteří nemají smlouvu na jednotlivé služby s CK, ale navštěvují školská zařízení v Centru Kociánka. V tomto případě je buď péče proplácena z veřejného pojištění, nebo úkony, které nehradí pojišťovny jsou za platby viz ceník.

 

pracoviště všeobecných sester DOZP C

  • NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
  • telefon: 515 504 302, mobil 775 404 108 
  • e-mail: c.sestry(zavináč)kocianka.cz

pracoviště všeobecných sester TS G+B

  • od neděle 18:00 do pátku 18:00
  • telefon: 515 504 361, mobil 775 404 070
  • e-mail: g.sestry(zavináč)kocianka.cz

 

 

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout