V roce 1991 byla ve prospěch handicapovaných dětí a mládeže v Ústavu pro tělesně postižené děti a mládež v Brně založena Nadace pro tělesně postiženou mládež, která se v souladu se zákonem č.227/1997 transformovala na Nadační fond Kociánka. Cílem Nadačního fondu Kociánka je odstraňovat existující bariéry mezi zdravými a handicapovanými – zlepšovat prostředí uživatelů, přispívat k jejich kulturnímu rozvoji a vzdělávání, přispívat na chod hipoterapie a rehabilitace a rozvíjet osvětovou činnost.
Nadační fond řídí volená správní rada, která vykonává svou činnost dobrovolně a bez nároků na jakoukoliv odměnu.

Najdete nás i na Facebooku  facebook-icon

Složení správní rady

předsedkyně: Marta Kotasová
místopředsedkyně: Kamila Volejníčková

Členové:

Bc. Jiří Ferenc
Bc. Šárka Jinková
Josef Kotoul
PhDr. Hana Kučerová
Michaela Kuglerová
Mgr. Kateřina Malinová
Tomáš Pětník

Revizor: Radmila Táborská

Zvýhodněný daňový odpis za roky 2020 a 2021 info zde
Sponzoři a partneři Nadačního fondu Kociánka za rok 2022
ORLEN UNIPETROL RPA – zaměstnanci i firma
Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. – Pivovar Hauskrecht
AQUATIS a.s.
OK PYRUS, s.r.o.
AJP – TECH spol. s.r.o.
CATALPA WOOD s.r.o.
Brněnské vodárny a.s.
BAKOF GROUP s.r.o.
MAB AUDIT, s.r.o.
VAKABRNOCZ s.r.o.
LITHOPLAST, s.r.o.
PAHAMONT s.r.o.
AJ Technology, s.r.o.
Městská část Brno – Kníničky
a individuální dárci

Kontaktní adresa a sídlo NFK
Kociánka 93/2
612 47 Brno
IČO: 621 588 64
telefon:  515 504 216
telefon předsedkyně: 604 833 813 (volejte, prosím, po 15:00)

e-mailová adresa: nf.kocianka(zavináč)gmail.com
Číslo korunového účtu ČSOB: 3136333/0300

Děkujeme všem našim dárcům a prosíme o uvádění jména a adresy při posílání peněz. Jen tak Vám můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru a poděkovat Vám :).

Nadační Fond Kociánka se zaměřuje na několik oblastí v rámci Centra Kociánka, kde se snaží pomoci.

Po kliknutí na oblast (hipoterapie, zdravotní péče, sociální služby, volnočasové aktivity), která je Vám nejbližší, se dozvíte, které projekty máme naplánovány. U jednotlivých projektů se můžete dočíst, proč jsou pro nás důležité.

Realizace těchto potřeb pomůže zlepšit prostředí a péči o postižené děti a mladé lidi v Centru Kociánka. Děkujeme Vám za Váš příspěvek.

Podstata projektu

beskydyOrganizátorem projektu Otevřená Kociánka – integrační projekt je Centrum Kociánka ve spolupráci s Nadačním fondem Kociánka. V rámci projektu probíhají v areálu Centra Kociánka setkání, jež navazují na pravidelná setkání v předchozích letech. Setkání se zúčastní uživatelé s různým postižením z Centra Kociánka společně s dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a dalších center a žáky základních a středních škol. Nedílnou součástí projektu je také řada výletů a poznávacích cest, kterých se stejně jako v minulých letech zúčastňují uživatelé Centra Kociánka.

 

Stručná anotace projektu

Projekt Otevřená Kociánka – integrační projekt, navazuje na dlouhodobou snahu Centra Kociánka o socializaci uživatelů prostřednictvím volnočasových aktivit v Centru Kociánka a mimo Centrum, sportovních a ozdravných pobytů uživatelů, jejich práce a zdokonalování dovedností v terapeutických dílnách a Aktivizačním Centru, tvořivé činnosti v dramatické dílně atd. Cílem projektu je začlenění a integrace dětí a dospělých s různým postižením do společnosti prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit a pobytů mimo Centrum Kociánka.

integrační projekt3Cílem Aktivizačního centra je sociální začlenění uživatelů s maximální účastí na společenském životě. Abychom toho dosáhli, je nutné, aby uživatelé postupně zkoušeli komunikovat s běžnou populací. Tyto možnosti poskytují například integrační poznávací výlety. Již několikátý rok jezdíme do Kojetína a Kroměříže na prodloužený víkend.

Cílem projektu je také poskytnout co největší integraci  pro děti s nařízenou ústavní péčí a pro děti se zdravotním postižením ve službě Domovy pro osoby se ZP (oddělení Podkroví). Během léta proto jezdí s paní vychovatelkou na týdenní prázdniny mimo Centrum Kociánka. Během tohoto pobytu poznávají nejen nová místa a lidi, ale také se učí, jak se orientovat ve světě, který je za zdmi Kociánky.

 

4-03_logo_innogynadacechartylogo_CENTRUM_KOCIANKA-01

 

Tisk