Příklady dobré praxe ilustrují, k jakému pokroku (komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu, socializace aj.) dochází u uživatelů, kteří využívají našich sociálních služeb, což je i pro nás cenná zpětná vazba.

Denní stacionář – červenec 2020
2021 – všechny služby
2022 – všechny služby

Integrace naopak / příběh odlehčovací služby – 2020
2021 – všechny služby
2022 – všechny služby