Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe ilustrují, k jakému pokroku (komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu, socializace aj.) dochází u uživatelů, kteří využívají našich sociálních služeb, což je i pro nás cenná zpětná vazba.