Poslání

Posláním služby sociálně terapeutické dílny Centrum Kociánka, je podpora člověka (od 18 do 55 let) s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v jeho rozvoji a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb.

Cíle
 • uživatel, u kterého jsou díky pravidelnému režimu zachovány, nebo nově nabyty základní pracovní návyky a dovednosti /měřitelnost: individuální plán uživatele, záznamy o průběhu poskytované služby/
 • uživatel, který zvládá péči o vlastní osobu a je soběstačnější či soběstačný /měřitelnost: individuální plán uživatele, záznamy o průběhu poskytované služby/
 • uživatel, který je samostatný nebo samostatnější v péči o sebe /měřitelnost: individuální plán uživatele, záznamy o průběhu poskytované služby/
Cílová skupina
 • věková kategorie 18 – 55 let
 • osoby s tělesným postižením – bez poruch chování
 • osoby s mentálním postižením – osoby s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
 • osoby s kombinovaným postižením – primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
Vymezení nepříznivých situací, na které služba reaguje
 • potřebuje pomoc nebo podporu druhé osoby v běžných životních situacích
 • nemá upevněné pracovní návyky
 • je ohrožen sociální izolací
 • není umístitelný na trhu práce
Negativní vymezení cílové skupiny
 • osoby s těžkým stupněm specifických smyslových vad např. úplná ztráta zraku a sluchu
 • osoby s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby s psychickým onemocněním a agresivními projevy
Základní činnosti poskytované službou
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
  • pomoc při obnovení upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředí

Služba je poskytována bez úhrady. Vybírat úhradu lze pouze za odebranou stravu, pokud se uživatel této možnosti rozhodne využít.

Naše díly
  • zpracování přírodnin – výroba podpalíku ze dřeva do krbu a kamen, sušení rostlin a bylin k dalšímu využití – vonné pytlíky, vytváření různých dekorací z přírodin podle ročního období a příležitostí, tvoření obrázků na látkové tašky.
  • farmářská – práce u koní na hipoterapii, starost o menší zvířata: morčata, králíky, želvy, kačeny, husy kozy, prasátka a poníky, úklid stájí a přilehlých prostor
  • textilní – tkaní koberců a podsedáků z odpadového materiálu, výroba látkových tašek (stříhání látky a následné šití), vyšívání na látkové tašky, výroba polštářů a pelechů pro zvířata
  • univerzální – ruční výroba svíček a mýdel, výroba náramků z korálků, vytváření různých dekorací podle ročního období a příležitostí, příprava plnícího materiálu do polštářů a pelechů, výroba nahřívacích polštářků
  • keramická– keramika modelovaná i točená na hrnčířském kruhu, pítka pro ptáky, různé druhy drobné užitkové keramiky, přívěsky a ozdoby, misky, hrnky, svícny, dekorace podle ročního období a příležitostí.
  • zahradní – péče o vyvýšené záhony v areálu Centra Kociánka, sázení rostlin a bylinek, kypření/zalévání a péče o rostliny, lehké zahradnické práce, doplňování zeminy do vyvýšených záhonů – katrování

Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47

Doba poskytování služby

Celoročně kromě víkendů a státem uznaných svátku.
Pondělí – pátek od 7:30 do 14:00 hod.

Kapacita služby

Kapacita pro ambulantní službu sociálně terapeutické dílny na pracovišti Brno je 30 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby
Bc. Dana Sedláčková, telefon: 515 504 357, mobil: 775 404 113, e-mail: dana.sedlackova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Bc. Sandra Skalková, DiS., telefon: 515 504 256, mobil: 773 784 026, e-mail: sandra.skalkova(zavináč)kocianka.cz


Ke stažení
formulář žádosti o přijetí
Zpracování osobních údajů uživatele sociálních služeb
STD – vnitřní řád
Ceník sociální služby platný od 1. 7. 2022