Denní stacionáře

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytování denní sociální služby lidem se zdravotním postižením s cílem podpořit a rozvíjet jejich samostatnost individuálně dle specifických individuálních potřeb tak, aby byl zachován běžný způsob života v přirozeném prostředí.

Cíle

 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu tak, aby došlo k odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě v takovém rozsahu, která je individuálně možná dle mentálních a tělesných schopností uživatelů
 • navazovat na výsledky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, upevňovat a rozvíjet dovednosti a vědomosti pomocí výchovně vzdělávacích činností (zaměřeno na trivium)
 • rozvoj a podpora vlastní samostatnosti uživatelů při zvládání dovedností běžného života

 

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením – primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě  nezvladatelnou agresí
 • Osoby s mentálním postižením – osoby s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí
 • Osoby s tělesným postižením
 • Věková kategorie uživatelů – od 3 do 40 let (horní věková hranice neplatí pro uživatele, kteří začali využívat sociální službu před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Základní činnosti služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti – činnost v Centru tvořivé činnosti nebo Dramatické dílně
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova G, H a DEF

Doba poskytování služby

Služba našim uživatelům je poskytována celoročně, každé pondělí až čtvrtek od 06:30 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 06:30 do 16:00 hodin vyjma sobot a nedělí a státem uznaných svátků.

Kapacita

Okamžitá kapacita pro ambulantní službu denní stacionáře na pracovišti Brno je max 54 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby

Mgr. Lenka Patáková, telefon 515 504 378, mobil 604 631 962, e-mail: lenka.patakova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovníci: 

Mgr. Miroslav Hanko, mobil 775 404 136, e-mail:  miroslav.hanko(zavináč)kocianka.cz

Bc. Ivana Černá, telefon 515 504 378, mobil 775 404 088, e-mail: ivana.cerna(zavináč)kocianka.cz

Bc. Kristína Lapešová, DiS., mobil: 778 548 499, e-mail: kristina.lapesova(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Žádost o přijetí do služby

Ceník sociální služby platný od 1. 1. 2024

Vnitřní pravidla DS