Denní stacionáře

Poslání

Posláním služby denní stacionáře je ambulantní poskytování péče a podpory osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle:

 • Pomoc, podpora a vedení k co největší možné samostatnosti při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle mentálních a tělesných schopností a dovedností uživatele.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím výchovných, vzdělávacích, sociálně terapeutických a aktivizačních činností.
 • Pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů služby, hlavně v oblasti rozšiřování nových sociálních kontaktů mezi vrstevníky, nebo udržení stávajících.
 • Zajištění podmínek přiměřeného vzdělávání – možnost přímé časové návaznosti DS na školní docházku, příprava na školní výuku.

Cílová skupina

Pro osoby v nepříznivé sociální situaci vlivem snížené soběstačnosti, z důvodu zdravotního postižení, při zachování rodinného zázemí. Zejména pro ty, kteří chtějí trávit smysluplně a aktivně volný čas, učit se novým věcem a být mezi vrstevníky a přáteli.  Sociální služba Denní stacionáře Březejc může být podmíněna, ale není výhradně určena časovou návazností na školní docházku do ZŠ a SŠ Březejc.

Služba je určena pro:

 • osoby s tělesným postižením (bez poruch chování)
 • osoby s mentálním postižením (bez poruch chování)
 • osoby s poruchou autistického spektra (mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí)
 • osoby s kombinovaným postižením (kombinace výše uvedených postižení v různém poměru)

Věková struktura cílové skupiny: děti a dospělí (6 –40 let)

Základní činnosti služby

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba je našim uživatelům poskytována ve školním roce, v pondělí až čtvrtek od 6.30h do 17.00h, v pátek od 6.30h do 16.00 vyjma sobot a nedělí a státem uznávaných svátků. V době letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) se služba neposkytuje.

Kapacita:

Okamžitá kapacita poskytované ambulantní služby je 10 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Bc. Marie Doležalová, telefon 566 522 089 mobil 720 118 147e-mail: marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice:  
Bc. Blanka Brožová, telefon 770 195 130, e-mail blanka.brozova(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Žádost

Formulář prvního kontaktu

Ceník sociální služby platný od 1. 1. 2024

Pravidla DS

Pravidla DS - snadné čtení