O NFK

V roce 1991 byla ve prospěch handicapovaných dětí a mládeže v Ústavu pro tělesně postižené děti a mládež v Brně založena Nadace pro tělesně postiženou mládež, která se v souladu se zákonem č.227/1997 transformovala na Nadační fond Kociánka. Cílem Nadačního fondu Kociánka je odstraňovat existující bariéry mezi zdravými a handicapovanými – zlepšovat prostředí uživatelů, přispívat k jejich kulturnímu rozvoji a vzdělávání, přispívat na chod hipoterapie a rehabilitace a rozvíjet osvětovou činnost.

Nadační fond řídí volená správní rada, která vykonává svou činnost dobrovolně a bez nároků na jakoukoliv odměnu.

Najdete nás i na Facebooku  facebook-icon

Složení správní rady

předsedkyně: Marta Kotasová
místopředsedkyně: Kamila Volejníčková

Členové:

Bc. Jiří Ferenc
Bc. Šárka Jinková
Josef Kotoul
PhDr. Hana Kučerová
Michaela Kuglerová
Mgr. Kateřina Malinová
Tomáš Pětník

Revizor: Radmila Táborská

Zvýhodněný daňový odpis za roky 2020 a 2021 info zde

Sponzoři a partneři Nadačního fondu Kociánka za rok 2022

ORLEN UNIPETROL RPA – zaměstnanci i firma
Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. – Pivovar Hauskrecht
AQUATIS a.s.
OK PYRUS, s.r.o.
AJP – TECH spol. s.r.o.
CATALPA WOOD s.r.o.
Brněnské vodárny a.s.
BAKOF GROUP s.r.o.
MAB AUDIT, s.r.o.
VAKABRNOCZ s.r.o.
LITHOPLAST, s.r.o.
PAHAMONT s.r.o.
AJ Technology, s.r.o.
Městská část Brno – Kníničky

a individuální dárci