Otevřená Kociánka – Integrační projekt

Podstata projektu

beskydyOrganizátorem projektu Otevřená Kociánka – integrační projekt je Centrum Kociánka ve spolupráci s Nadačním fondem Kociánka. V rámci projektu probíhají v areálu Centra Kociánka setkání, jež navazují na pravidelná setkání v předchozích letech. Setkání se zúčastní uživatelé s různým postižením z Centra Kociánka společně s dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a dalších center a žáky základních a středních škol. Nedílnou součástí projektu je také řada výletů a poznávacích cest, kterých se stejně jako v minulých letech zúčastňují uživatelé Centra Kociánka.

 

Stručná anotace projektu

Projekt Otevřená Kociánka – integrační projekt, navazuje na dlouhodobou snahu Centra Kociánka o socializaci uživatelů prostřednictvím volnočasových aktivit v Centru Kociánka a mimo Centrum, sportovních a ozdravných pobytů uživatelů, jejich práce a zdokonalování dovedností v terapeutických dílnách a Aktivizačním Centru, tvořivé činnosti v dramatické dílně atd. Cílem projektu je začlenění a integrace dětí a dospělých s různým postižením do společnosti prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit a pobytů mimo Centrum Kociánka.

integrační projekt3Cílem Aktivizačního centra je sociální začlenění uživatelů s maximální účastí na společenském životě. Abychom toho dosáhli, je nutné, aby uživatelé postupně zkoušeli komunikovat s běžnou populací. Tyto možnosti poskytují například integrační poznávací výlety. Již několikátý rok jezdíme do Kojetína a Kroměříže na prodloužený víkend.

Cílem projektu je také poskytnout co největší integraci  pro děti s nařízenou ústavní péčí a pro děti se zdravotním postižením ve službě Domovy pro osoby se ZP (oddělení Podkroví). Během léta proto jezdí s paní vychovatelkou na týdenní prázdniny mimo Centrum Kociánka. Během tohoto pobytu poznávají nejen nová místa a lidi, ale také se učí, jak se orientovat ve světě, který je za zdmi Kociánky.

 

4-03_logo_innogynadacechartylogo_CENTRUM_KOCIANKA-01

 

Tisk