Léčebná rehabilitace

Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru fyzioterapie a ergoterapie.

Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními  pojišťovnami VZP 111, ČPZP 205, OZP 207, RBP ZP 213, VoZP 201 a ZPMV 211 na tyto obory. Péče, která není hrazena z veřejného pojištění, je poskytována za platby viz. ceník. Dle potřeby je také poskytována uživatelům, kteří nemají smlouvu na jednotlivé služby s CK, ale navštěvují školská zařízení v Centru Kociánka. V tomto případě je  péče proplácena z veřejného pojištění nebo úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou za platby viz. ceník.

Terapeutický tým tvoří fyzioterapeuti, ergoterapeuti a hipoterapeut. Ti využívají aktuální terapeutické metody a pravidelně se účastní odborných kurzů, seminářů a stáží. Oddělení léčebné rehabilitace je výukovým pracovištěm studentů oboru fyzioterapie, ergoterapie a oboru rekondiční a sportovní masér.  Tým pracuje na základě ordinace lékařů – specialistů.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy zraněním, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí.

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pro volbu fyzioterapeutických postupů nevycházíme jen z diagnózy, ale i z vyšetření funkční symptomatologie. Většina fyzioterapeutických metod a konceptů se uplatňuje ve více klinických oborech a při různých diagnózách.

fyzioterapie3fyzioterapie1

 

 

Využíváme:

  • speciální fyzioterapeutické koncepty a techniky
  • fyzikální terapii – ultrazvuk, magnetoterapie, modulované proudy, solux, laser, masáže, vodoléčba (částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny, celotělová vířivá koupel v Hubbardově vaně, přísadové koupele)
  • hydrokinezioterapii v bazénu
  • přístrojové vybavení (motomedy, vertikalizační stůl, pohyblivý chodník, KrankCycle, zařízení ROOMER, rotopedy)
  • poskytujeme poradenství při výběru vhodných kompenzačních, rehabilitačních a ortopedických pomůcek, jejich používání a možnostech získání
Léčebná rehabilitace Březejc

 

Ergoterapie

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních a zájmových činností. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Nácvik činností, ve kterých je osoba limitována, probíhá v reálných situacích.

Cílem ergoterapie u dětí je zlepšit schopnosti a dovednosti, které dítě potřebuje v každodenním životě. Formou hry, aktivit a činností přiměřených věku, rozvíjíme motorické, smyslové a mentální schopnosti dítěte.

Zaměřujeme se na:

  • Zlepšení vnímání vlastního těla a vnímání smyslových vjemů z okolí
  • Rozvoj hrubé motoriky (funkční mobilita, koordinace)
  • Rozvoj jemné motoriky (úchopy, koordinaci, manipulaci s předměty, prostorově manuální schopnosti, vizuomotorická koordinace, bimanuální aktivity, úprava úchopu)
  • Rozvoj grafomotoriky a kresby

  ergoterapie prostory 2020_1ergoterapie prostory 2020_2

Hiporehabilitace

hipo logo

certifikát hipo

dopis hipo

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE ) je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Terapie působí na uživatele prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi. Nadřazeným pojmem je hiporehabilitace zahrnující aktivity, při kterých dochází do styku kůň s handicapovaným člověkem.

Základem léčby je využití chůzového mechanizmu koně, tedy jeho přirozeného pohybu, který poskytuje pacientovi potřebný motorický vzor. Mohli bychom říci, že kůň poskytuje pacientovi stejné impulzy „jako kdyby pod pacientem šlapaly jeho vlastní zdravé nohy“. Díky tomu nutíme centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při chůzi. Je tak možno docílit pokroku právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah řídících pohyb. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod. Tělesné teplo zvířete má relaxační vliv na svalstvo pacienta. Dochází také k psychickému uvolnění. V případě dětských pacientů hraje roli i silný motivační prvek.

Terapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením vyškoleného fyzioterapeuta na doporučení lékaře. Terapeutická jednotka hipoterapie obvykle trvá 10 až 20 minut ve frekvenci 1 až  2× týdně, záleží na zdravotním stavu uživatele a terapeutickém cíli.

 

IMG_4736IMG_493520220309_130732

IMG_0527IMG_4814

Animoterapie

K terapii využíváme drobná  a hospodářská zvířata chovaná přímo v zařízení. Při této metodě lze úspěšně zapojit prvky péče o zvíře a strukturování pracovních návyků. Dochází k normalizaci svalového i psychického napětí, kdy zvíře je silným motivačním prvkem.

Veškeré aktivity se zvířaty provozované v Centru Kociánka jsou finančně velmi náročné, proto  jsou částečně podporované Nadačním fondem Kociánka.

IMG_0546     DSC_2025

Vedoucí léčebné rehabilitace

Marcela Záděrová, telefon 515 504 294, mobil 775 404 146, e-mail: marcela.zaderova(zavináč)kocianka.cz

Fyzioterapie: telefon 515 504 292, mobil: 778 726 292, rehabilitace(zavináč)kocianka.cz

Ergoterapie:

Bc. Barbora Novosádová, DiS., telefon 515 504 287, mobil: 770 193 366, ergoterapie(zavináč)kocianka.cz

Hiporehabilitace a animoterapie:

Marta Kotasová, mobil 604 833 813, marta.kotasova(zavináč)kocianka.cz


provozní a ordinační doby

 fyzioterapie a ergoterapie// hiporehabilitace a animoterapie