Klinická logopedie

Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru klinická logopedie.

Jsou  uzavřené smlouvy s pojišťovnami VZP 111, ČPZP 205, OZP 207, RBP ZP 213, VoZP 201, ZPMV 211  na tento obor. Péče, která není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, je poskytována za platby viz ceník.

Cílem logopedické péče je umožnit dětem a mladistvým s tělesným, mentálním a kombinovaným postiženým facilitovat v co nevyšší možné míře funkční komunikaci, a tím umožnit vzdělávání a současně začlenění těchto dětí do kolektivu vrstevníků a společnosti vůbec.

Logopedické pracoviště Kociánky se věnuje každému uživateli individuálně při činnostech diagnostických, terapeutických i poradenských. Klinicko-logopedická péče je zajišťována čtyřmi logopedkami, kteří se starají o děti od předškolního věku až po dospělé. Kromě tradičních metod využívají také nejnovější poznatky ze zahraničních pracovišť.

Senzorická místnost

Činnost:

 • diagnostická
 • terapeutická
 • poradenská

Oblasti intervence:

 • Rozvoj obsahové stránky řeči (každý uživatel je podrobně diagnostikován, je mu určena jeho vývojová úroveň řeči v řádu měsíců a na tomto základě je potom rozvíjena řeč podle zóny nejbližšího vývoje. Rozvíjíme tedy ty lexikálně – sémantické a morfologicko –syntaktické kategorie, které nejčastěji využívají zdravé děti daného chronologického věku. Tím zajistíme, že uživatel nebude přetěžován příliš náročnými úkoly a bude se učit jen přiměřeně náročná cvičení, díky kterým bude zažívat při logopedii pocit úspěchu.
 • Rozvoj formální stránky řeči (úprava artikulace).  Při úpravě artikulace vycházíme ze systému Terapie orální pozice.
 • Zavádění a vedení různých systémů alternativní a augmentivní komunikace
 • Dechová, fonační a resonanční cvičení
 • Úprava slinotoku
 • Normalizace senzitivity intraorálně
 • Orofaciální stimulace
 • Rehabilitační program pro čelist, rty i jazyk v systému Terapie orální pozice
 • Terapeutické krmení
 • Techniky zlepšující dysfagické obtíže

dav dav

 

Kurz Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina

Kontakty

garant: Mgr. Bc. Marie Nimbona, mobil 770 193 365, e-mail: marie.nimbona(zavináč)kocianka.cz

Mgr. Tereza Tučková, mobil 773 744 336 e-mail tereza.tuckova(zavináč)kocianka.cz

Mgr. Michaela Plšková, telefon 770 193 364,  e-mail: michaela.plskova(zavináč)kocianka.cz

Mgr. Nikola Kunderová, telefon 775 881 856, e-mail: nikola.kunderova(zavinac)kocianka.cz


Ordinační doby klinické logopedie

 Mgr. Tučková // Mgr. Bc. Nimbona // Mgr. Plšková // Mgr. Kunderová