Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina

Centrum Kociánka – pracoviště klinické logopedie

ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA

33 lekcí (1 lekce za 260,-), celkem: 8888 Kč (možnost  4 splátek – 4 x 2222 Kč)

*v ceně kurzu je započten učební materiál Hláskář 1 – nezbytný pro účast na kurzu

Začínáme:

 • v úterý 9. ledna 2024 a otevíráme 2 skupinky (1. skupina 14:00-14:45, 2. skupina 15:00-15:45)

*Finální zařazení dítěte do skupiny je na zvážení lektorky kurzu na základě individuálních potřeb konkrétního dítěte

Pro koho je určen?

Pro děti starší 5 let:

 • s oslabenými fonematickými schopnostmi (např. neurčí první hlásku ve slově, nevytleská slovo na slabiky…)
 • s dyslálií, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči
 • s oslabenou verbální pamětí
 • jejichž rodiče jsou dyslektici
 • z cizojazyčného prostředí
 • s odloženou školní docházkou
 • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky

Jak metodika funguje?

Elkoninova metoda se odlišuje od běžných metod, které se používají ve vyučování čtení. Její východiska a zvláštnosti můžeme shrnout následovně:

 • Děti se nejdříve naučí mluvit, teprve poté číst. Čtení je vývojová nadstavba nad mluvenou řečí. Ne všechny děti na světě umí číst. Čtení potřebuje učení.
 • Čtení je ve věku okolo 6 let vývojovým úkolem. Na rozdíl od mluvené řeči musí dítě vyvinout úsilí, aby se naučilo číst. Motivované dítě se naučí číst snáze. Proto má být čtení úkolem, ale i zábavnou činností, hrou.
 • Základem čtení je luštění kódu, odhalení vztahu mezi písmeny a hláskami ve slovech. I když se to na první pohled zdá jako zraková úloha, ve skutečnosti jde o „ozvučení“ čtených slov. Jen slova, která děti při čtení „ozvučí“, mají význam. Řada písmen (P-E-S) ještě není přečtené slovo, které něco znamená.
 • Čtení se proto považuje za jazykový úkol. Zpracování čteného slova probíhá v jazykových jednotkách. Jen tak je možné porozumění čtenému.
 • V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S.
 • Pro malé děti je těžké chápat, že slovo HAD je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.
 • Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.
 • Hlavní odlišnost metody podle Elkonina však spočívá v tom, že děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům.

(zdroj:https://elkonin.webnode.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody/)

Kdo ho povede?

Mgr. Michaela Plšková – certifikovaná lektorka metody Elkonina

V případě zájmu či dotazů kontaktujte lektorku Mgr. Michaelu Plškovou na:

telefon: 770 193 364,  e-mail: michaela.plskova@kocianka.cz

  Přihlášení na kurz
  ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA


  Finální zařazení dětí do skupin je na zvážení lektorky na základě individuálních zdravotních potřeb dítěte.

  * Povinné údaje

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.