Dobrý den Kociánko

Bez názvu

O festivalu Dobrý den Kociánko

Dobrý den Kociánko má dlouholetou tradici. Vždy šlo o setkání přátel Kociánky, jedinečnou příležitost blíže se poznat, seznámit a navázat soukromá i pracovní přátelství. Od roku 2011 se Dobrý den Kociánko změnilo ze setkání ve festival a dveře Centra Kociánka se pomyslně otevřely dokořán i pro širokou veřejnost. Termín je každoročně směřován co nejblíže oslavě dětského dne.

Zámecká zahrada skýtá čarovná zákoutí jako stvořená pro dílny, divadlo, výtvarníky, blázny a umělce nejen z Brna a okolí. Programem se jako červená nit vine tvorba uživatelů a zaměstnanců Centra Kociánka. Vzájemná inspirace je důležitým prvkem. Najdete tu Jarmark neziskových organizací, prodejní Jarmark, zajímavé a zdravé stánky s občerstvením stejně jako kvalitní kulturní program pro všechny věkové kategorie. Tématem festivalu jsou lidské hodnoty, jejich rozvíjení a sdílení. Nebo přinejmenším nezapomínání na ně. Proto je přátelský k seniorům, dospělým, dětem i domácímu zvířestvu všech typů a osobností. Těšíme se na Vás!

Stručné info k letošnímu ročníku:

30. května 2024

10 – 21 hod

Centrum Kociánka, Brno

hodnota optimismus

ROZJÍMÁNÍM O HODNOTÁCH SE STÁVÁME HODNOTNĚJŠÍMI.

Sledujte a lajkujte na našem Facebooku Dobrý den Kociánko facebook-icon

Hledejte nás na oficiálním webu Dobrý den Kociánko: www.dobrydenkocianko.cz