Snížení energetické náročnosti objektu B a přístavby k DEF a instalace FVE pro Centrum Kociánka

                                                                                                                                            EU soudrznostmzp

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace energeticky úsporných opatření v areálu Centra Kociánka. Projekt řeší parametry a instalaci fotovoltaické elektrárny na výrobu energie o výkonu 32,4 kWp s úsporou energie ve výši 270,47 MWh/rok. Realizaci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 16 542 159 Kč
Dotace EU: 13 233 727 Kč (40 %)
Příspěvek příjemce podpory: 3 308 432 Kč (60 %)

Datum zahájení realizace projektu: 31. 5. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2024

Řídící orgán: Ministerstvi životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Centrum Kociánka

Plakát projektu ke stažení zde