Snadné čtení – zavádění systému zjednodušených informací

Spolupráce s SPMP ČR

logo_spmp_1

Co je cílem spolupráce:

Získat kompetence k tvorbě zjednodušených textů pro lidi s mentálním postižením.

Upevnit tyto kompetence a zavádět je do interních postupů organizace.

Jak?

  • akreditovaným vzdělávacím programem: cca 18 hodin školení (pro spolupracující organizace)

Celé školení je koncipováno jako dovednostní školení, během kterého se budete přímo učit psát ve snadném čtení s podporou lektorského týmu.

  • cílenou a individualizovanou podporou mentorů při nastavování systému tvorby zjednodušených textů v rámci organizace/služby