Snižování energetické náročnosti Centrum Kociánka, Březejc

eu_opzp

Snižování energetické náročnosti Centrum Kociánka, Březejc

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště objektu Centrum Kociánka, pracoviště Březejc. Dojde k zateplení stěn a provedení nové fasády. Budou vyměněny výplně otvorů a zateplena stropní konstrukce z úrovně půdy a podhled nad nevytápěným sutereném. Dojde také k výměně zdroje tepla a instalaci solárních kolektorů. Předmětem zateplení je rozsáhlý objekt nepravidelného tvaru, převážně jednopodlažní a část dvoupodlažní s částečným podsklepením. Projekt je spolufinancován z programu OPŽP.