SETKÁNÍ – Tvůrčí dílny bez bariér

Obsah projektu

Obsahem projektu SETKÁNÍ – Tvůrčí dílny bez bariér je společná tvorba lidí napříč věkem i hendikepem. Tvůrčí dílny jsou výukovým integračním programem, kdy je formou hry a tvůrčí práce zprostředkováno setkání mezi mladými lidmi s hendikepem a bez něho. Spolupracujeme se MŠ, ZŠ, SŠ a Gymnázii z Brna a okolí a s mládeží se sociálním znevýhodněním (Diagnostické ústavy).

Tvůrčí dílny jsou tematicky ohraničeny tak, aby rozšiřovaly obzor posluchačů nejen v kulturní oblasti. Využívají metod dramatické výchovy, která rozvíjí zejména osobnostní a sociální dovednosti a dovednosti specifické pro tvůrčí proces. Posluchači jsou vedeni k tomu, aby poznávali sami sebe –  své tělo, svůj hlas, své pocity. V bezpečném prostoru hry hledají svůj postoj, jsou schopni vyjádřit svůj názor. Jsou vedeni k tomu, aby poznané či objevené byli schopni a chtěli sdílet s ostatními. Ono sdílení – komunikace – pak není nutně verbální – ale využívá i pohyb, malbu, hudbu, řekněme umělecká zpracování. Tyto dovednosti jsou u posluchačů nabývány skrze vlastní prožitek.

Tvůrčí dílny vytvářejí příležitost, kdy se setkají dvě různé skupiny lidí – hendikepovaní a lidé bez zjevného hendikepu a  mohou se tak vzájemně poznat a obohatit jedna druhou.

Od října 2021 do června 2022  budou realizováno 6 SETKÁNÍ – tvůrčích dílen bez bariér. Každá z nich je orámovaná formou, např: divadelní představení, hudba nebo tvůrčí psaní. Cílem každé z nich je  propojení a možnost sdílení. Abychom zachovali živost a hravost, jakési napětí, každá skupina si na začátku vylosuje jednu z lidských hodnot, se kterými CK pracuje v dramaturgii Festivalu Dobrý den Kociánko. Při této příležitosti bychom rádi výsledky naší celoroční práce prezentovali.

Témata dílen:

MASKA je ČARO!

CIRKUS KOCIÁNO
cirkus

VELKÉ FORMÁTY – SPOLEČNÁ MALBA
velke formaty

KOCIKOMIX
kocikomix

KOUZLO HIP HOPU – REKOORDINACE
hiphop

FLASH MOB POEZIE
flashmob poezie

Cíl a přínos projektu

cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zábavnou formou umožnit setkání dětí s hendikepem a dětí bez něj. Zvýšit tak kompetence k vzájemné komunikaci a výměně zkušeností, informací ze svého života. Formovat tak  jejich vzájemný postoj do budoucna, obohatit jeden druhého. 

 • integrace hendikepovaných lidí do společnosti skrze společnou tvorbu
 • systematické seznamování žáků mateřských, základních a středních škol s problematikou hendikepovaných lidí – osobnostně sociální rozvoj mladých lidí
 • prezentace v bezbariérovém divadle Barka –  uvádění společné tvůrčí práce lidí s i bez hendikepu
 • seznámení široké veřejnosti s problematikou hendikepovaných lidí a tímto přispět k vzájemné komunikaci a toleranci
 • rozvoj komunikačních schopností, jejich užívání ve vlastním životě
 • rozvíjení hodnot otevřené společnosti – tolerance, bezbariérové komunikace, začleňování se do společnosti a nalézání svého místa v ní
 • umožnění zabývat se divadlem a jeho tvorbou i členům bez předchozí divadelní zkušenosti
 • využití tvořivosti a představivosti
 • skupinová spolupráce a partnerská spolupráce
 • proniknutí do oblasti divadla, schopnost porozumět divadelnímu tvaru
 • rozvíjení schopnosti komunikace a sebeprezentace

Cílová skupina:

Centrum Kociánka

ZŠ Košínova

ZŠ Slovanské náměstí

Diagnostický ústav Veslařská

Gymnázium Elgartova Brno

Střední zdravotnická škola Jaselská Brno

Liga vozíčkářů Brno

Dobrovolnické Centrum

Místo realizace projektu:

Centrum Kociánka

Bezbariérové divadlo Barka v Brně

Veřejný i virtuální prostor

Partneři projektu:

Bezbariérové divadlo BARKA

Centrum Kociánka

vdečnost

POKUD CHCETE PROJEKT PODPOŘIT…

Budeme rádi za jakoukoli finanční či materiální podporu.

POKUD SE CHCETE DO PROJEKTU ZAPOJIT…

Hledáme dobrovolníky, fotografy, dokumentaristy, inspirátory, dobrodruhy…

MŮŽETE PODPOŘIT PROJEKT JAKO CELEK NEBO SE ZAPOJIT JEN DO JEDNÉ  Z DÍLEN.

KONTAKT:   Zdenka Mlezivová – 602 674 140, eulalije@gmail.com