MASKA je ČARO!

maska je caro

Náplní integrační tvůrčí dílny je získat základní vědomosti z oblasti divadla v maskách.
Kdo mluví, když přijdete o hlavu?
Co je to tvořivý pohyb?
Kde je napětí?
A z čeho všeho se lze masku vyrobit?

Termín: leden až prosinec  2022

Tvůrčí skupina: Centrum Kociánka a střední, základní a mateřské školy z Brna a okolí

Realizováno v lednu 2022 ve spolupráci s LMŠ Za Humny  – Ivančice