29.05.2018 | Autor: Centrum Kociánka

Velké poděkování za 12. ročník Muzikanti dětem

Milí přátelé, účinkující, sponzoři, pořadatelé, Všem Vám ze srdce děkuji, že jste štědře přispěli a vytvořili úžasnou atmosféru. Díky Vám jsme obdrželi šeky v hodnotě 148 047,- Kč. Tato částka bude použita na vybudování venkovních posilovacích strojů přímo v areálu Centra Kociánka, pracoviště Březejc. Tento sportovní areál bude sloužit nejen našim uživatelům, ale i Vám všem, kteří nás přijdete navštívit, přijdete si zacvičit a zablbnout spolu s námi. Máme hotový návrh a projekt.

Akce bude realizována v druhé polovině roku. Naši uživatelé se už dnes velmi těší. Upřímné poděkování patří hlavním pořadatelům paní Haně Chládkové, Irence Tronečkové, panu Radovanu Hajnému a Ondrovi Dubnovi. Děkujeme skvělému moderátorovi Davidovi, zmrzlináři Karlovi, který nás po celé odpoledne nejen osvěžoval zmrzlinou, ale i skvěle bavil.
Byli jste úžasní.

Ještě jednou všem moc a moc děkujeme
Za CK pracoviště Březejc Marie Doležalová