11.07.2022 | Autor: Centrum Kociánka

Očkování COVID posilující dávky

Vážení poskytovatelé,

i když je léto a dovolené v plném proudu, informace o II. posilující dávce dostávají první obrysy, které Vám zasílám.

Zahájení očkování 15.8.2022
MZ v dohledné době vydá Rozhodnutí MZ o podání OL Pfizer a Moderna jako druhé posilující dávky (se souhlasným stanoviskem SÚKL)

Doporučení pro aplikaci druhé posilující dávky od České vakcionologické společnosti
1.    všem osobám ve věku 60 a více let,
2.    pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese) ve věku 12 a více let,
3.    klientům v zařízeních sociální péče a osobám o ně pečujícím,
4.    zdravotnickým pracovníkům v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem,
5.    aplikace s odstupem ≥ 4 měsíců po první posilující dávce vakcíny, tj. třetí dávce,
6.    v případě onemocnění covid-19, lze aplikaci jakékoli posilovací dávky odložit o 3 měsíce po prodělané nemoci, počítáno od data prvního pozitivního výsledku PCR nebo Ag testu na SARS-CoV-
7.    nadále zůstává v platnosti povinnost provést záznam o každé podané dávce do ISIN (ten, kdo podává dávku),
8.    prodělání nemoci neznamená imunitu.

Pro očkování v DS budou opět odborem sociálních věcí vytvořeny mobilní týmy, které zajistí očkování v zařízení soc. služeb (FN Brno a FNUSA) včetně celé organizace tohoto procesu.

Registrace první posilující dávky (třetí dávka)
Pro každého, kdo má ukončené základní schéma s odstupem 5 měsíců
Navrhovaná úprava: zkrácené na 4 měsíce, s termínem od 1.8.2022

Registrace druhá posilující dávky (čtvrtá dávka)
Od 15.8. bude umožněno osobám nad 18 let se registrovat na 4. dávku očkování proti Covid-19 po uplynutí 4 měsíců od podání 3. dávky.
Comirnaty (Pfizer) nebo Spikevax (Moderna)

V případě zájmu o očkování se hlaste Bc. Martině Oháňkové do 31.8.2022 na její e-mail: martina.ohankova@kocianka.cz. Děkujeme.