Podpořte nás

POKUD CHCETE PROJEKT PODPOŘIT…

Budeme rádi za jakoukoli finanční či materiální podporu.

POKUD SE CHCETE DO PROJEKTU ZAPOJIT…

Hledáme dobrovolníky, fotografy, dokumentaristy, inspirátory, dobrodruhy…

MŮŽETE PODPOŘIT PROJEKT JAKO CELEK NEBO SE ZAPOJIT JEN DO JEDNÉ  Z DÍLEN.

KONTAKT:   Zdenka Mlezivová – 602 674 140, eulalije@gmail.com

Je možné podpořit projekt SETKÁNÍ jako celek.

Můžete podpořit pouze jednu dílnu, která vás oslovila.

Je možné nás podpořit jakoukoli částkou.

Můžete nám poslat radostnou myšlenku, zcela virtuálně 🙂