TZ Kulatý stůl Možnosti zaměstnávání lidí se ZP 15.3.2017

kocvpraxi

V Centru Kociánka se věnovali problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Tisková zpráva, Brno 16. 3. 2017

V rámci projektu Kociánka se vzdělává pro v praxi se ve středu 15. března konal v Centru Kociánka kulatý stůl na téma Možnosti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Nezúčastnily se pouze domácí brněnské instituce, ale debatovat přijeli například i zástupci Chráněného bydlení Naděje v Otrokovicích. Prezentovány byly i zkušenosti z Irska a Španělska, a to zástupkyní organizace Tady to mám rád, z.s.

Kulatý stůl se ukázal jako jedinečný prostor pro partnerskou diskuzi, který dal příležitost otevřít řadu důležitých témat, které zajímají jak lidi se zdravotním postižením (dále ZP), tak
i pracovníky v sociálních službách a pomáhajících profesích
,“ rekapituluje setkání Monika Jelínková, koordinátorka akce. K jednotlivým příspěvkům, týkajících se zaměstnávání a pracovních návyků u osob se zdravotním postižením, se rozvinula plodná diskuse, do které vstoupili i zaměstnavatelé, například zástupce družstva invalidů MYJÓMI, který má víceletou zkušenost se zaměstnáváním osob se ZP.

Došlo ke sdílení poznatků z praxe mezi organizacemi a uživateli a jejich rodinami a byl položen základ rozvoje další spolupráce mezi nimi. Jako příklad můžeme uvést rozšíření spolupráce Centra Kociánka a MYJÓMI v oblasti využití potenciálu uživatelů v oblasti zemědělství. Nebo kooperace mezi Kociánkou a organizací AGAPO v oblasti tranzitního programu. Inspirativní byl i příspěvek z Otrokovic, který poskytl informace, jak řešit úskalí rozvoje sociálně terapeutických dílen a přechodu uživatelů na otevřený či chráněný trh práce. Zazněla i užitečná informace k nepojistným dávkám, které mohou usnadnit start do života osobám se ZP.

Vedle podnětů na rozšíření spolupráce Úřadu práce s organizací AGAPO a Centrem Kociánka pro zajištění větší informovanosti uživatelů a zaměstnavatelů, zazněl i nápad na přizvání zástupců politické reprezentace města a kraje k vyjádření k návrhům na zlepšení a možnosti spolupráce v oblasti bydlení a zaměstnávání osob se ZP. Důležitý impuls získaly instituce ale i od rodičů a blízkých osob se ZP. Ti poukázali na to, že aktuální stav legislativy je dle jejich názoru demotivační, osobám se ZP se nevyplatí pracovat, protože pokud si přivydělají, tak se jim sníží podpora od státu a jejich životní úroveň se nezvýší, naopak jsou vystaveni riziku, že pokud o práci přijdou, tak se jejich situace naopak výrazně zhorší.

Kulatý stůl na téma možnosti zaměstnávání lidé se ZP byl dle všech zúčastněných úspěšný a inspirativní, proto padl návrh na zařazení obdobného tématu znovu se zaměřením na konkrétní postupy a rizika při zaměstnávání osob se ZP a postup pro lidi se ZP, kteří se s ohledem na hloubku postižení nemohou na trh práce zařadit, ale pravidelné pracovní nácviky jim umožňují významný rozvoj dovedností a schopností .

Kontaktní osoba

Hana Regnerová, koordinátorka CS uživatelé
hanka@regnerovi.cz

Kateřina Veveričíková, projektová manažerka
katerina.vevericikova@kocianka.cz 

tisková zpráva je stažení zde