Kociánka se vzdělává pro praxi – únor 2017

kocvpraxi

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

Projekt „Kociánka se vzdělává pro praxi“ byl zahájen v prosinci 2016. Jeho hlavním cílem je pracovníkům Centra Kociánka nabídnout kvalitní, ucelený systém vzdělávání a současně aktivně zapojit uživatele služeb.  K dosažení cíle budou v projektu realizovány následující klíčové aktivity: KA 01 – Realizace akreditovaného vzdělávání, KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí, KA 03 – Realizace workshopů a supervizí a KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů.

V současné době již probíhají pravidelné interní workshopy pod vedením paní Moniky Jelínkové zaměřené na téma humanizace a deinstitucionalizace služeb Centra Kociánka. Dále jsou naplánovány stáže do zařízení sociálních služeb v ČR zaměřené na přenos dobré praxe, což umožní v rámci Centra nastartovat procesy směřující ke komunitním službám a využívání principů plánování zaměřeného na člověka včetně zapojení uživatelů do života místní komunity. První stáž se uskuteční  15.2.2017 v Domově bez zámku v Náměšti nad Oslavou. Na březen je pak naplánována stáž v Chráněném bydlení Lahovice, na duben/květen stáž v Naději Otrokovice. V rámci KA04 proběhne již 15.3.2017 v dopoledních hodinách v Centru Kociánka první kulatý stůl zaměřený na téma zaměstnávání lidí se ZP.

Na měsíc květen je plánována první zahraniční stáž. Tým 5 pracovníků Centra Kociánka (Březejce) pojede spolu s tlumočníkem na pěti denní stáž do organizace Autismo Burgos ve Španělsku. Stáž bude zaměřena velmi prakticky, prioritně se odehraje v denním centru a chráněném bydlení. Celkem se v rámci projektu uskuteční tři zahraniční stáže. Jedenkrát přijedou experti ze Španělska přednášet do ČR.

Akreditované a neakreditované vzdělávání bude zahájeno v průběhu měsíce března, jakmile bude znám dodavatel vzešlý z vyhlášené veřejné zakázky. Obdobně tomu bude u bilanční diagnostiky, do které se zapojí 25 uživatelů Centra Kociánka a Březejce. Uživatelé zapojení do bilanční diagnostiky budou mít po celou dobu k dispozici odborné asistenty, jež jim budou poskytovat potřebnou podporu. Konkrétně se za Březejc jedná o paní Zdráhalovou, Charvátovou a Malcovou, za Brno pak paní Sedláčkovou a pana Pětníka.