Kociánka se vzdělává pro praxi – srpen 2017

kocvpraxi

Srpen 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V srpnu byly i s kurzy tak trochu prázdniny z důvodu dovolených a s tím souvisejícího nižšího počtu zaměstnanců na pracovišti – potenciálních účastníků. Na konci měsíce proběhl pouze dvoudenní kurz Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením pořádaný společností Nautis. Kurz měl skvělý ohlas, dle slov jedné z účastnic o něm stále ještě mluví. Stejný kurz bude pro velký zájem pořádán v příštím roce rovněž v Brně.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V průběhu měsíce srpna byly zakoupeny letenky a zajištěno ubytování pro účastníky druhé stáže v Burgosu ve Španělsku, rovněž byly zajišťovány podmínky pro pronájem auta. Byla také naplánována společná schůzka účastníků, vedení projektu a paní překladatelky. Schůzka proběhne v září a bude se na ní řešit bližší agenda stáže a její podrobný program. Stáž se uskuteční v termínu 23.10.-27.10.2017 a zúčastní se jí dvě zástupkyně z Březejce – konkrétně paní Zezulová a Doskočilová, z Brna pak pojednou pan Mrklas, paní Pavlíčková a Pospíšilová. Stáž bude zaměřena na problematiku zaměstnávání osob s autismem.

Další stáž v rámci České republiky je plánována na říjen, bude určena pro Brno i Březejc a navštíví se Chráněné bydlení v Domově Kamélie Křižanov. Toto zařízení poskytuje nezbytnou podporu lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností. Kapacita služby je 44 osob. Stáž pro Březejc se uskuteční 10.10.2017, pro Brno pak 17.10.2017.

Poslední česká stáž je pak plánována na leden-únor a uskuteční se v zařízení Benjamín Petřvald.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá třetí kolo interních workshopů vedených paní lektorkou Evou Slezákovou. Workshopy se konají pravidelně v pondělí. Naplánováno je i čtvrté kolo workshopů. Odezvy na workshopy jsou velmi dobré.

V srpnu proběhl rovněž jeden neakreditovaný kurz – workshop na téma Zaváděné změn a příprava zaměstnanců na změny. Kurz vedla paní lektorka Mgr. Zemanová.

V srpnu dále proběhla jedna plánovaná supervize, a to skupiny vedoucích úseků. Supervize byla vedena panem Kostečkou.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Plánování aktivity bilanční diagnostika šlo v srpnu do finále, jelikož 15.9. již začíná první část diagnostiky – testování.  Aktivitu plánuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou a Veveričíkovou. Diagnostiku zaštiťuje společnost POE EDUCO, spol. s r.o. , pohovory a testování vede pan psycholog Mgr. Michal Karlický.

Termíny Brno – 15.9. od 9:00 do 13:30 Hromadné testování, 20.10. individuální pohovory

Termíny Březejc – 20.9. Hromadné testování a 13.10. Individuální pohovory

Třetí kulatý stůl s názvem „Jak žít podle svých představ aneb jde to i jinak“ proběhne 24.11. 2017. Bude se již tradičně konat ve velkém sále na Zámečku. Jeho hlavním cílem je otevřít diskusi, jak přizpůsobit pobytové služby poskytované Centrem Kociánka, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů. Aktuálně probíhá oslovování řečníků a plánování podrobného harmonogramu akce.