Kociánka se vzdělává pro praxi – říjen 2017

kocvpraxi

Říjen 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V říjnu proběhlo v Brně i Březejci velké množství akreditovaných kurzů. Jednalo se v Brně o kurz Strukturalizace prostředí a využití procesních schémat v péči o osoby s PAS II vedený společností Vzdělávání s.r.o a dále pak o kurz Nácvik sebeobsluhy a rozvoj soběstačnosti u osob s PAS od stejného dodavatele. V Březejci pokračoval čtyřdenní kurz Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS, dále prakticky vedený a velmi chválený kurz Šetrná sebeobrana – Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním od společnosti Naděje, posledním kurzem pak byl kurz Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb, vedený inspektorkou kvality sociálních služeb a ředitelkou Centra Anabell paní doktorkou Janou Sladkou.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

Od 23.10. do 27.10. probíhala zahraniční stáž pěti zaměstnanců Centra Kociánka ve španělském Burgosu v organizaci zaměřující se na práci s lidmi s PAS Autismo Burgos. Tato v pořadí druhá stáž byla zaměřena stěžejně na problematiku zaměstnávání osob s autismem. Stáže se zúčastnili v doprovodu paní překladatelky Báry Vázquez, za Brno pan Mrklas, paní Pospíšilová a Pavlíčková, za Březejc pak paní Sýkorová a Zezulová. Pan Mrklas stáž mimo jiné komentoval slovy: „Velká profesionalita pracovníků asociace, pěkné prostředí služeb a CHB, strukturované prostředí, lidský přístup, velké množství volnočasových aktivit pro klienty, spokojenost klientů ve službách.“

V říjnu proběhly také dvě stáže v rámci České republiky pro Brno i Březejc v Chráněném bydlení v Domově Kamélie Křižanov. Toto zařízení poskytuje nezbytnou podporu lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností. Kapacita služby je 44 osob. Stáž pro Březejc se uskutečnila 10.10.2017, pro Brno pak 17.10.2017. Účastnice stáže paní Jindrová ke stáži např. uvedla: „Velmi mě zaujalo místo, kde je chráněné bydlení postaveno. Není to velké zařízení, které je ohraničené plotem a klienti mohou každý den přicházet do kontaktu s ostatními lidmi“.

Poslední česká stáž je pak plánována na leden-únor a uskuteční se v zařízení Benjamín Petřvald.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá třetí kolo interních workshopů vedených paní lektorkou Evou Slezákovou. Workshopy se konají pravidelně v pondělí. Naplánováno je i čtvrté kolo workshopů. Odezvy na workshopy jsou velmi dobré.

V říjnu proběhl v Brně jeden neakreditovaný kurz s názvem Evaluace a vyhodnocení potřeb dospělých uživatelů od dodavatele TUDYAM, z. s.

Rovněž probíhaly plánované supervize dle nastaveného harmonogramu a potřeb jednotlivých služeb a úseků.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V říjnu proběhly osobní pohovory uživatelů zapojených do Bilanční diagnostiky s psychologem panem Mgr. Michalem Karlickým. Všichni uživatelé dostali zprávy z bilanční diagnostiky, paní Lutonská převzala zprávy pro zadavatele. Aktuálně probíhá domluva s dodavatelem ohledně připomínkování některých zpráv a možnosti jejich doplnění.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou. Dodavatelem je společnost POE EDUCO.

Třetí kulatý stůl s názvem „Jak žít podle svých představ aneb jde to i jinak“ proběhne 24.11. 2017. Bude se již tradičně konat ve velkém sále na Zámečku. Jeho hlavním cílem je otevřít diskusi, jak přizpůsobit pobytové služby poskytované Centrem Kociánka, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů. Aktuálně probíhá rozesílání pozvánek a přihlašování na akci.

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout