Kociánka se vzdělává pro praxi – prosinec 2017

kocvpraxi

Prosinec 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V předvánočním období se tempo realizace kurzů trochu zvolnilo. V Brně proběhl akorát dvoudenní kurz Terapie problémového chování u lidé s mentálním postižením nebo autismem od dodavatele Nautis. V Březejci v prosinci akreditované kurzy neprobíhaly.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V prosinci probíhalo plánování termínu třetí stáže – supervize – tentokrát španělských expertů v Brně na Kociánce a v Březejci. Probíhala také domluva náplně stáže a programu jednotlivých dní. Termín byl nakonec po vzájemné dohodě stanoven na 9.4.-13.4.2018. Španělský tým tak stráví v CK celkem 5 pracovních dní. Jsou plánovány supervize, workshopy a jedna celodenní akce (spojený kulatý stůl) zaměřená na problematiku práce s lidmi s PAS.

Poslední česká stáž je pak plánována na leden-únor a uskuteční se v zařízení Benjamín Petřvald.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá čtvrté kolo interních workshopů. Plnění KA interní workshopy běží dle plánu. Termíny jsou stanoveny do konce ledna. Na IW se řeší i aktuální tématika rozšíření CK o novou CS osoby s PAS. Workshopy vede paní Eva Slezáková.

V prosinci proběhl v Brně jeden neakreditovaný kurz s názvem Finanční gramotnost, dluhové poradenství, hospodaření s penězi od dodavatele Naděje.

Rovněž probíhaly plánované supervize dle nastaveného harmonogramu a potřeb jednotlivých služeb a úseků.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V prosinci probíhala další spolupráce odborných asistentů s uživateli. Asistenti zpracovávali návrhy využití výstupů závěrečných zpráv pro zadavatele a následně komunikovali s uživateli zapojenými do projektu. Proběhly také návštěvy úřadu práce s uživateli – zjišťování možností zapojení se do trhu práce. Vhodné pozice na základě zpráv z BD.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou a týmem odborných asistentů.

V prosinci pokračovalo plánování 4. KS na téma Přizpůsobení služeb Centra Kociánka osobám s PAS. Kulatý stůl se bude konat 19.1.2018 od 9:00 ve velkém sále na Zámečku. Pozvání přijali tito řečníci:

Mgr. Martin Polenský, vedoucí služby osobní asistence Paspoint Brno

Mgr. Eva Navrátilová, vedoucí sociálních služeb Ruka pro život o. p. s., Brno,

Mgr. Marie Hanáková, vedoucí programu Domov Božetěchova, Ruka pro život o. p. s., Brno

Mgr. Jana Hubová, odborník zabývající se problematikou autismu, Tady to mám rád z.s., Brno

Mgr. Jana Michalová, pracovnice Denního stacionáře, Centrum Kociánka Brno

Kulatý stůl je určen stěžejně pro zaměstnance Centra Kociánka.