Kociánka se vzdělává pro praxi – listopad 2017

kocvpraxi

Listopad 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V listopadu proběhlo v Brně i Březejci velké množství akreditovaných kurzů. Jednalo se v Brně o kurz Plánování zaměřené na člověka – úvod vedený společností Quip, dále pak o kurz Základy IP od dodavatele DCHB a koncem měsíce pak o již opakovaný a velmi chválený kurz Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb od společnosti Naděje. V Březejci pak proběhl třídenní kurz Plánování zaměřené na člověka vedený lektorkou ze společnosti Quip. Všechny kurzy měli velmi pozitivní ohlasy.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V listopadu probíhalo vyhodnocování říjnové zahraniční stáže v Autismo Burgos. Byly zpracovány dotazníky ze stáže a výstupy byly šířeny napříč službami CK. Dotazníky také slouží jako podklad pro Příručku dobré praxe.

Dále probíhala komunikace se zahraničním dodavatelem stáže, ohledně stanovení termínu třetí stáže – supervize – tentokrát španělských expertů v Brně na Kociánce a v Březejci. Probíhala také domluva náplně stáže a programu jednotlivých dní.

Poslední česká stáž je pak plánována na leden-únor a uskuteční se v zařízení Benjamín Petřvald.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá třetí kolo interních workshopů vedených paní lektorkou Evou Slezákovou. Workshopy se konají pravidelně v pondělí. Naplánováno je i čtvrté kolo workshopů. Odezvy na workshopy jsou velmi dobré.

V listopadu proběhl v Březejci jeden neakreditovaný kurz s názvem Komunikace s rodiči, opatrovníky vedený paní lektorkou Mgr. Zemanovou.

Rovněž probíhaly plánované supervize dle nastaveného harmonogramu a potřeb jednotlivých služeb a úseků.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V listopadu proběhla schůzka s dodavatelem bilanční diagnostiky k doladění posledních bodů závěrečných zpráv a vyhodnocení evaluací. Některé závěrečné zprávy byly ještě podrobněji dopracovány na základě potřeby uživatelů.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou. Dodavatelem je společnost POE EDUCO.

Třetí kulatý stůl s názvem „Jak žít podle svých představ aneb jde to i jinak“ proběhl 24.11. 2017. Konal se ve velkém sále na Zámečku. Jeho hlavním cílem bylo otevřít diskusi, jak přizpůsobit pobytové služby poskytované Centrem Kociánka, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů.

Kulatý stůl byl zahájen za účasti zástupce MPSV ČR – Ing. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb. Postupně vystoupili všichni pozvaní řečníci a rozproudila se diskuse k příspěvkům i tématu přechodu uživatelů do komunitních služeb a úskalím, která proces transformace provází.

Z kulatého stolu byl zpracován zápis a jednotlivé prezentace budou složit jako podklad pro Příručku dobré praxe.