Kociánka se vzdělává pro praxi – leden 2018

kocvpraxi

Leden 2018

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V lednu se v Brně konaly v rámci projektu dva akreditované kurzy – Svéprávnost a opatrovnictví od DCHB a Zvládání náročného chování klientů s autismem od Passpoint. V Březejci pak probíhal pětidenní kurz Prevence závislosti na sociální službě od dodavatele Quip. Všechny kurzy měly velmi dobré hodnocení.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

25.1.2018 proběhla stáž v Petřvaldu v DOZP Benjamín. Stáž dojednala paní Eva Slezáková a zúčastnili se jí tři pracovníci z Brna. Aktuálně plánujeme udělat v rámci projektu ještě jednu stáž v Ruce pro život, dle zájmu by se mohlo zúčastnit Brno i Březejc.

V lednu rovněž probíhalo další plánování třetí stáže – supervize – tentokrát španělských expertů v Brně na Kociánce a v Březejci. Probíhala domluva náplně stáže a programu jednotlivých dní. Supervize španělských expertů bude probíhat v termínu 9.4.-13.4.2018. Španělský tým tak stráví v CK celkem 5 pracovních dní. Jeden z dnů bude věnován velké akci – spojenému kulatému stolu na téma autismus. Předpokládáme účast až 120 osob. Akce se bude konat ve školících prostorách NCO NZO Vinařská, Brno.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá čtvrté kolo interních workshopů. Plnění KA interní workshopy běží dle plánu. Termíny jsou stanoveny do konce ledna. Na IW se řeší i aktuální tématika rozšíření CK o novou CS osoby s PAS. Workshopy vede paní Eva Slezáková. Od dubna nahradí paní Slezákovou ve vedení IW paní Regnerová.

V lednu proběhl v Brně jeden neakreditovaný kurz s názvem Zaměstnávání uživatelů, pořádaný Diecézní charitou Brno.

Rovněž probíhaly plánované supervize dle nastaveného harmonogramu a potřeb jednotlivých služeb a úseků.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V lednu probíhala další spolupráce odborných asistentů s uživateli zapojenými do Bilanční diagnostiky, především plánování jejich pracovního zapojení a potřebná podpora.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou a týmem odborných asistentů.

19.1.2018 od 9:00 se ve velkém sále na Zámečku konal Čtvrtý kulatý stůl na téma Přizpůsobení služeb Centra Kociánka osobám s PAS.

Cílem kulatého stolu bylo otevřít diskuzi v následujících oblastech:

  • jak vhodně zvolit a vymezit místa pro lidi s PAS (prvotní analýza)
  • definovat cílovou skupinu tak, aby bylo jasné pro koho je služba určena
  • nastavení služby, aby odpovídala možnostem zařízení
  • jak pracovat s obavami zaměstnanců
  • diskuze nad prvotním návrhem k úpravě exteriéru u budovy DS pro lidi s PAS
  • jak vhodně přizpůsobit prostředí

diskuze s odborníky nad jejich zkušenostmi s poskytováním služby pro jedince s PAS

Postupně vystoupili všichni pozvaní řečníci a rozproudila se diskuse k příspěvkům i tématu otevírání služeb CK uživatelům s PAS. Kulatý stůl byl všemi zúčastněnými velmi dobře hodnocen.