Kociánka se vzdělává pro praxi – květen 2018

kocvpraxi

KVĚTEN 2018

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

 

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V měsíci květnu neprobíhal žádný akreditovaný kurz.

 

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

Všechny stáže v ČR plánované v rámci projektu byly zrealizované.

Na červen 2018 je naplánovaná poslední zahraniční stáž a pracovníci z Kociánky odjedou na týdenní stáž do Autismo Burgos.

 

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Interní workshopy vedené Mgr. Regnerovou probíhají dle plánu. Pracovníci na nich řeší pro ně aktuální témata.

Pracovníci čerpají jak individuální tak skupinové supervize.

Práva a povinnosti poskytovatele služeb – neakreditovaný kurz pro pracovníky v Brně  vedený paní  lektorkou Mgr. Zemanovou, byl plný zajímavých informací.

Další neakreditovaný kurz byl určený pro vedoucí pracovníky na téma Finanční řízení služeb v transformaci, tvorba transformačního plánu. Společně s lektorkou PhDr. Ing. Janou Sladkou Ševčíkovou diskutovali řadu důležitých otázek. Na kurz byla velmi pozitivní zpětná vazba.

 

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Na Březejci i v  Brně dále probíhá řada intervencí vedoucí v zapojování uživatelů do pracovního procesu ve spolupráci s osobními asistenty a za využívání výsledků bilanční diagnostiky. Spolupráce probíhá s firmou Agapo a příslušnými Úřady práce.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou
a týmem odborných asistentů.

Kulatý stůl – termín dalšího plánovaného kulatého stolu je 15. 6. 2018. Tento kulatý stůl je bude interní, určený pro pracovníky Centra Kociánka.  Na kulatém stolu budou zaměstnanci CK debatovat s panem ředitelem Mgr. Tomášem Komárkem a vedoucí sociálního úseku paní MgA. Hanou Regnerovou o změnách veřejného závazku CK.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout