Kociánka se vzdělává pro praxi – duben 2018

kocvpraxi

DUBEN 2018

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V dubnu probíhal v Brně další běh akreditovaného kurzu  – Prevence závislosti na sociální službě od společnosti Quip.  Kurz probíhal dva dny na začátku dubna.

Další akreditovaný kurz byl od společnosti Tudytam, kde se věnovali účastníci tématu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb.

 

Na Březejci se v dubnu

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

Plánuje se stáž v Ruce pro život.

 

9.dubna jsme na Kociánce přivítali na týdenní stáž španělské experty z Autismo Burgos.
Po celý týden probíhaly na Kociánce,  v jeho první polovině v Brně a ve druhé polovině na Březejci, intenzivní tématicky zaměřené workshopy na specifikaci práce s osobami s PAS pod vedením španělských hostů pro pracovníky CK ve všech službách. Ve středu se za hojné účasti návštěvníků konal v prostorách NCO NZO Brno celodenní spojený kulatý stůl pod záštitou převzala záštitu Mgr. Jana Hanzlíková z Ministerstva práce a sociálních věcí, rovněž věnovaný tématu autismu. Diskutovanými tématy kulatého stolu byly:

  • Potřeba vzniku nových služeb pro osoby s autismem
  • Nastavení služby, materiální a personální zabezpečení služby
  • Jak předcházet a zvládat náročné chování u osob autismem
  • Jaké je přijetí lidí s autismem a uplatnění ve společnosti
  • Jaké metody práce se používají v zahraničí a v ČR, kazuistiky
  • Diskuze s odborníky z České republiky a Španělska nad jejich zkušenostmi s poskytováním služby pro jedince s PAS.

Velké díky za organizaci tohoto podnětného setkání patří paní Anně Lutonské.

A rovněž všem přednášejícím i účastníkům.

 

Ve čtvrtek se zúčastnili tradičního plesu Kociánky a v pátek 13.4. 2018 zakončili týdenní stáž
na Březejci.

Na červen 2018 je naplánovaná týdenní stáž pracovníků Kociánky v Autismo Burgos.

 

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Od dubna vede interní workshopy paní Regnerová. Probíhá pátý běh této aktivity, nyní v modu intervizí a řešení případových situací ve službách.

 

V dubnu nebyl realizovaný žádný neakreditovaný kurz, další jsou naplánované na květen.

Dle  plánu a potřeb probíhají supervize ve službách i supervize individuální.

 

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Na Březejci i v  Brně probíhají další kroky v zapojování uživatelů ve spolupráci s osobními asistenty do pracovního procesu za využívání výsledků bilanční diagnostiky. Proběhly schůzky s organizací Agapo a s úřady práce.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou
a týmem odborných asistentů.

 

Kulatý stůl – termín dalšího plánovaného kulatého stolu je 15. 6. 2018.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout