Kociánka se vzdělává pro praxi – červenec 2017

kocvpraxi

Červenec 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V červenci proběhly celkem tři akreditované kurzy – Asertivita jako nástroj efektivní komunikace v sociálních službách od společnosti Vzdělávání s.r.o., Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními klienty od Naděje a Strukturalizace prostředí a využití procesních schémat v péči o osoby s PAS a mentálním postižením rovněž od Vzdělávání s.r.o. Všechny kurzy měly dobré hodnocení, nejlepší ohlasy sklidil kurz Asertivity vedený skvělou lektorkou paní Pavlínou Langerovou.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V průběhu měsíce srpna byly zakoupeny letenky a zajištěno ubytování pro účastníky druhé stáže v Burgosu ve Španělsku. Stáž se uskuteční v termínu 23.10.-27.10.2017 a zúčastní se jí dvě zástupkyně z Březejce – konkrétně paní Zezulová a Doskočilová, z Brna pak pojednou pan Mrklas, paní Pavlíčková a Pospíšilová. Stáž bude zaměřena na problematiku zaměstnávání osob s autismem.

Další stáž v rámci České republiky je plánována na říjen, bude určena pro Brno i Březejc a navštíví se Chráněné bydlení v Domově Kamélie Křižanov. Toto zařízení poskytuje nezbytnou podporu lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností. Kapacita služby je 44 osob. Stáž pro Březejc se uskuteční 10.10.2017, pro Brno pak 17.10.2017.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

V současné době probíhá třetí kolo interních workshopů vedených paní lektorkou Evou Slezákovou. Workshopy se konají pravidelně v pondělí.

V červenci proběhl rovněž jeden neakreditovaný kurz – workshop na téma Zapojování uživatelů do rozhodování. Kurz vedla Mgr. Zemanová.

Supervize z důvodu čerpání dovolených v průběhu měsíce července naplánovány nebyly.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Koordinátorka pro práci s cílovou skupinou uživatelé paní Mgr. Lutonská pokračuje v komunikaci s dodavatelem bilanční diagnostiky společností POE EDUCO, spol. s r.o. Společně si odsouhlasili prostory a způsob průběhu akce i potřebné podpory pro uživatele. Diagnostika se bude konat v Brně i Březejci, a to vždy ve dvou vlnách. Prvního setkání se budou účastnit všichni zapojení uživatelé, bude probíhat testování s potřebnou dopomocí. Druhé setkání pak bude probíhat individuálně s jednotlivými uživateli. Každý uživatel bude mít pro sebe 30 minut s psychologem. Výstupem BD bude zpráva z bilanční diagnostiky – jedna pro uživatele, druhá pro zadavatele – Centrum Kociánka.

Termíny Brno – 15.9. od 9:00 do 13:30 Hromadné testování, 20.10. individuální pohovory

Termíny Březejc – 20.9. Hromadné testování a 13.10. Individuální pohovory

Třetí kulatý stůl je plánován na říjen 2017. Podrobnosti a obsah komunikuje paní Lutonská s panem ředitelem.