Kociánka se vzdělává pro praxi – březen 2018

kocvpraxi

Březen 2018

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V únoru se v Brně konaly v rámci projektu akreditovaný kurz  – Prevence závislosti na sociální službě od společnosti Quip.  Kurz probíhal po 3 dny.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V březnu proběhla druhá plánovaná stáž  v zařízení Benjamín Petřvald 13.3.2018.

Rovněž probíhalo plánování stáže v organizaci Ruka pro život.

Pokračovaly také kroky plánování třetí stáže – supervize – tentokrát španělských expertů v Brně na Kociánce a v Březejci. Supervize španělských expertů bude probíhat v termínu 9.4.-13.4.2018. Španělský tým tak stráví v CK celkem 5 pracovních dní. Jeden z dnů bude věnován velké akci – spojenému kulatému stolu na téma autismus. Předpokládáme účast až 120 osob. Akce se bude konat ve školících prostorách NCO NZO Vinařská, Brno. Byla připravena finální pozvánka na akci a rozplánován detailní harmonogram jednotlivých dní stáže. Program byl přeložen překladatelkou.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá páté kolo interních workshopů. Plnění KA interní workshopy běží dle plánu. Termíny jsou stanoveny a zaznamenány v harmonogramu projektu. Workshopy vede paní Eva Slezáková. Od dubna nahradí paní Eva Slezákovou ve vedení IW paní Hana Regnerová.

Pro pracovníky v Brně byl realizován jeden neakreditovaný kurz Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů od společnosti Naděje.

Nadále probíhají dle plánu a potřeb jednotlivých úseků a služeb supervize

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

I nadále probíhá aktivní využití získaných výsledků bilanční diagnostiky pro efektivní plánování zapojování uživatelů do pracovního procesu a zajištění pro ně potřebné podpory v této oblasti, vše  ve spolupráci s odbornými asistenty

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou a týmem odborných asistentů.

Březen byl také časem pro detailní plánování  Spojeného kulatého stolu (spojený 5. a 6. KS) s účastní zahraničních přednášejících z organizace Autismo Burgos. Spojený KS nese název Zavádění služeb pro osoby s PAS – Řešení náročných situací při poskytování služeb osobám s PAS, zkušenosti v ČR a v zahraničí. Nad akcí převzala záštitu Mgr. Jana Hanzlíková z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na akci je možné se přihlásit přes následující odkaz: jdem.cz/dwt3b4