Kociánka se vzdělává pro praxi – březen 2017

kocvpraxi

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V rámci klíčové aktivity realizace akreditovaného vzdělávání byla vyhlášena veřejná zakázka, ze které vzešli dva dodavatelé kurzů, ostatní kurzy jsou v současnosti poptávány skrze průzkum trhu. Kurzy budou probíhat od dubna 2017 a budou zaměřené na problematiku vzdělávání v oblasti práce s uživateli s PAS, na přístup zaměřený na člověka, podporu uživatele, vedení k samostatnosti, na zvládání problémového chování, na individuální plánování, metody sociální práce, měkké dovednosti v sociálních službách – komunikace, naslouchání, jednání, na problematiku bazální stimulace a oblast transformace a legislativy.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

První stáž v organizaci Autismo Burgos ve Španělsku se uskuteční v termínu  22.5.-26.5.2017. Stáže se zúčastní dva pracovníci Centra Kociánka Brno a tři pracovníci z Březejce. Stáž bude zaměřena na výměnu zkušeností v práci s lidmi s poruchou autistického spektra, a to jak v rámci chráněného bydlení, tak centra denních aktivit. Další stáž je plánována na podzim 2017.

V rámci projektu již proběhla jedna domácí stáž  brněnských vedoucích pracovníků v Domově bez zámku v Náměšti nad Oslavou zaměřená na téma deinstitucionalizace a řízení transformované organizace. Slovy pana Kopřivy šlo o vydařenou stáž s tím, že se v případě Domova bez zámku jedná o „dynamické, vzdušné, náročné, pozitivní a efektivní pracoviště“. Další stáž se uskuteční 22.3.2017 v Chráněném bydlení Lahovice, kam se vypraví skupina z Březejce. Na období duben-květen je naplánována stáž v Naději Otrokovice.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Již od počátku realizace projektu probíhají pravidelné pondělní workshopy vedené paní Monikou Jelínkovou, která bude co nevidět odcházet na mateřskou dovolenou. Od 27.3. ji tak v projektu na pozici lektora nahradí paní Eva Slezáková. Workshopy mají za cíl přiblížit pracovníkům Centra téma humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Od dubna začnou rovněž probíhat neakreditované externí workshopy.

Supervize budou na základě výsledků veřejné zakázky a průzkumu trhu probíhat od konce března v souladu s potřebami jednotlivých služeb.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V rámci veřejné zakázky byl vysoutěžen dodavatel bilanční diagnostiky společnost POE EDUCO, spol. s r.o. Aktivita bude zahájena po podpisu smlouvy, a to pravděpodobně v průběhu měsíce dubna. Do diagnostiky bude zapojeno 10 uživatelů z Centra Kociánka a 15 uživatelů z Březejce. Uživatelé zapojení do bilanční diagnostiky budou mít po celou dobu k dispozici odborné asistenty, jež jim budou poskytovat potřebnou podporu. Konkrétně se za Březejc jedná o paní Zdráhalovou, Charvátovou a Malcovou, za Brno pak paní Sedláčkovou a pana Pětníka.

 

15.3. 2017 proběhl v rámci aktivity podpora uživatelů první z osmi plánovaných kulatých stolů zaměřených na téma možnosti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Akce se zúčastnili zástupci z neziskových organizací i úřadu práce. Akce byla účastníky hodnocena velmi pozitivně, jako ideální místo pro sdílení zkušeností, postřehů i diskutování problematických otázek spojených se zaměstnáváním osob s postižením.