září 2020

Na provozním úseku dochází k doplňování údajů v provozních denících. Kolegové prošli školením na motorové pily, křovinořezy a práci s dřevoobrábějícími stroji. Je tvořena směrnice provozního úseku a nové provozní řády na dílny.

Probíhají intezivní práce na aktualizaci směrnic Stravování jak v Brně, tak na Březejci. Jsou dokončovány nové směrnice Nutriční péče a Dietní systém, kde nám pomáhají externí odborníci, za což jim patří velké díky.

Byla vytvořená nová metodika PP – 27 pro stravovací provoz – Provozní opatření na úseku stravování v období hrozící infekce Covid-19. Dále došlo k aktualizaci metodiky PP- 19, kde je nastaven nový systém úklidu.

Byla vydána aktualizace č. 2 směrnice Auditní činnost, kde bylo nově zapracováno roční vyhodnocení auditní činnosti a následně přijatá nápravná opatření.

V září nás čekají školení hygieny, která povede ing. Eva Ostrá. Dne 2. 9. 2020 proběhne na pracovišti Březejc a další 8. 9. 2020 proběhne v Brně. Tady poběží školení ve třech časech, a to od 9,00, pak od 10,30 a poslední od 12,30 hod ve velkém sále na budově A.  Školení je povinné pro zaměstnance úklidu, přímé péče a zdravotního úseku a stravování. Školení se mohou účastnit i ostatní zaměstnanci. Součástí bude i hygiena rukou, která je v současné době velmi aktuální.