Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – stacionář

PO LETNÍCH PRÁZDNINÁCH NAVŠTÍVILI POPRVÉ CENTRUM KOCIÁNKA ŽÁCI STACIONÁŘE STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE VESLAŘSKÁ V BRNĚ

11. září 2017, Centrum Kociánka, Brno

V pondělí 11. září 2017 jsme po letních prázdninách v areálu Centra Kociánka přivítali novou skupinku žáků ze stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně.

Při dnešním setkání jsme společně navštívili především kamarády z aktivizačního centra „G“ a „B“. Žáci stacionáře Střediska výchovné péče Verslařská se díky této návštěvě dozvěděli mnohé o různých formách postižení. A to také proto, že se o svém postižení, ale i o tom co rádi dělají a co je baví, rozhovořili sami uživatelé Centra Kociánka.

Celé setkání se neslo v pohodové a příjemné atmosféře. Přispěla k tomu kytara a oblíbené songy, jenž se nesly celým domovem. Na toto setkání navážeme ihned za týden, kdy si žáci stacionáře Střediska výchovné péče prohlédnou podrobněji celý areál Centra Kociánka, ba co víc sami pro své nové kamarády z Centra Kociánka připraví zábavný program!  

Tomáš Pětník

Galerie: