Setkání dětí a dospělých s různým postižením – SVP Veslařská – pobyt

S ŽÁKY SVP VESLAŘSKÁ BRNO JSME TOHO PŘI NÁVŠTĚVĚ CENTRA KOCIÁNKA STIHLI OPRAVDU HODNĚ!

16. června 2017, Centrum Kociánka, Brno

Rozsáhlý a překrásný park, v němž se nachází areál Centra Kociánka, se v pátek 16. června 2017 otevřel dokořán žákům Střediska výchovné péče Veslařská. Pro žáky byl připraven pestrý program, během kterého poznali značnou část areálu, ale také samotné uživatele Centra Kociánka, pro něž si sami připravili program, v podobě divadelního představení.

Prostředí rybníčku, či hiporehabilitace jsme navštívili v samotném úvodu naší procházky areálem. Zatímco u oázy klidu, tedy v místě, kde se rybníček nachází, obdivovali žáci vodní želvy, na hiporehabilitaci došlo i na další zvířata. A nejen to. Žáci Střediska výchovné péče Veslařská se při této návštěvě dozvěděli, jak pozitivní účinek dokáže mít zvíře na člověka s handicapem. Mimo jiné si vyzkoušeli, jaké to je, pečovat kupříkladu o takového poníka.

V další části programu jsme obsadili společně s uživateli Centra Kociánka hřiště pod borovicí, abychom mohli sledovat pohádku „O Budulínkovi“, kterou si žáci Střediska výchovné péče Veslařská připravili a nacvičili. Postupně se do děje zapojili téměř všichni zúčastnění, aby pohádku dovedli do šťastného konce.

Hra s míčky, kde si mohli návštěvníci z Veslařské vyzkoušet sport s paralympijským puncem, jménem boccia, udělala za setkáním v příjemné atmosféře definitivní tečku.   

Tomáš Pětník

Galerie: