Projížďka parníkem s aktivizačním centrem G

PARNÍKEM PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ S AKTIVIZAČNÍM CENTREM „G“

9. června 2017, Brněnská přehrada, Brno

Akce zahrnuté do Integračního projektu Centra Kociánka v Brně neprobíhají pouze na souši, ale také na vodě! Jedna taková se uskutečnila v pátek 9. června 2017, kdy uživatele Centra Kociánka z aktivizačního centra „G“ absolvovali plavbu parníkem po Brněnské přehradě.

Jednalo se o projížďku z přístaviště v brněnské městské části Bystrc do Veverské Bítýšky a zpět. Smyslem nebyl jen samotný prožitek z jízdy, jenž byl pro všechny přítomné na palubě parníku sám o sobě také zážitkem, ale rovněž prohlídka a poznávání krásné okolní krajiny. Včetně pohledu na hrad Veveří, který neodmyslitelně k Brněnské přehradě patří, stejně jako kupříkladu Kozí Horka nebo Sokolské koupaliště.

Plavidlo dopravilo celou posádku z Centra Kociánka zpět do bystrckého přístaviště, bohatší zase o nové zážitky!

Tomáš Pětník

Galerie: