Kociánka se vzdělává pro praxi – září 2017

kocvpraxi

Září 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

Po klidnějším prázdninovém srpnu se v září rozjely akreditované kurzy v Brně i Březejci naplno. V Brně se jednalo o čtyřdenní kurz Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS od společnosti Vzdělávání s.r.o., v Březejci pak o kurz Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS rovněž od stejného dodavatele. I v tomto případě se jedná o kurz čtyřdenní, který pokračuje ještě v říjnu.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V průběhu měsíce září proběhla společná schůzka všech účastníků zahraniční stáže s paní překladatelkou a RT projektu. Na schůzce byl podrobně probrán harmonogram jednotlivých dní stáže, způsob dopravy, potřeba pojištění a další agenda. Účastníci rovněž dostali mailem souhrnné informace. Tato v pořadí druhá stáž bude zaměřena na problematiku zaměstnávání osob s autismem.

Další stáž v rámci České republiky je plánována na říjen, bude určena pro Brno i Březejc a navštíví se Chráněné bydlení v Domově Kamélie Křižanov. Toto zařízení poskytuje nezbytnou podporu lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností. Kapacita služby je 44 osob. Stáž pro Březejc se uskuteční 10.10.2017, pro Brno pak 17.10.2017.

Poslední česká stáž je pak plánována na leden-únor a uskuteční se v zařízení Benjamín Petřvald.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Aktuálně probíhá třetí kolo interních workshopů vedených paní lektorkou Evou Slezákovou. Workshopy se konají pravidelně v pondělí. Naplánováno je i čtvrté kolo workshopů. Odezvy na workshopy jsou velmi dobré.

V září proběhl v Brně jeden neakreditovaný kurz s názvem Rizika zneužívání lidí se zdravotním postižením, manipulace. Kurz dodala Naděje a vedla jej paní lektorka Mgr. Martina Langerová. Přínosem kurzu bylo i to, že sama paní lektorka má tělesné postižení a mohla se tak dokonale vcítit do role uživatelů s handicapem.

V září probíhaly rovněž plánované supervize, a to supervize paní Zemanové v Březejci, dále pak pana Horkého v STD a DOZP v Brně.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

15.9. proběhlo první kolo bilanční diagnostiky v Brně, jednalo se o testování. Osobní pohovory pak v Brně proběhnou 20.10. Každému uživateli bude vyhrazena půl hodina s psychologem panem Mgr. Michalem Karlickým. V Březejci začalo testování 20.9., individuální pohovory pak budou probíhat 13.10.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou. Dodavatelem je společnost POE EDUCO.

Třetí kulatý stůl s názvem „Jak žít podle svých představ aneb jde to i jinak“ proběhne 24.11. 2017. Bude se již tradičně konat ve velkém sále na Zámečku. Jeho hlavním cílem je otevřít diskusi, jak přizpůsobit pobytové služby poskytované Centrem Kociánka, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů. Aktuálně probíhá oslovování řečníků a plánování podrobného harmonogramu akce. Pozvánky bude rozesílat paní Mgr. Havlátová.