Integrační akce – prohlídka zámku Rájec nad Svitavou

UŽIVATELÉ CENTRA KOCIÁNKA VSTŘÍC POZNÁVÁNÍ KRÁS V MORAVSKÉM KRASU

30. května 2017, zámek, Rájec nad Svitavou a pštrosí farma. Doubravice nad Svitavou

Smyslem Integračního projektu Centra Kociánka je mimo jiné poznávání nových míst, díky čemuž uživatelé Centra Kociánka rozšiřují své obzory a získávají tak nové znalosti, ale především čerpají nové zážitky. To vše se nám podařilo naplnit při exkurzi na zámku v Rájci nad Svitavou a následné návštěvě pštrosí farmy v Doubravicích nad Svitavou ve středu 30. května 2017.

Program byl nejdříve vyplněn prohlídkou zámku, jenž je zařazen mezi národní kulturní památku. Uživatele Centra Kociánka měli možnost si prohlédnout historickou část. Zde se nacházela kupříkladu dobově vyvedená jídelna s malebnými obrazy dávných předků, či rozsáhlá knihovna, ve které se nachází díla v celkem jedenácti jazycích světa. Po prohlídce samotného zámku byl čas i na prozkoumání okolního zámeckého parku.

Poté následoval přejezd do nedalekých Doubravic nad Svitou. Zde jsme všichni společně obdivovali hned několik druhů pštrosího ptactva, které je považováno za největšího respektive nejmohutnějšího ptáka žijícího na planetě.

To byla jen malá třpytka části dojmů, jenž jsme během společného výjezdu do části Moravského krasu prožili a rozšířili tak svůj rozhled. A to byl náš hlavní cíl!   

Tomáš Pětník

Galerie:

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout