Setkání dětí a dospělých s různým postižením – DÚ Hlinky

ÚTERÝ OBOHATILA NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ DÚ HLINKY, PŘI KTERÉ SI VŠICHNI UŽILI SPOLEČNÉ CHVÍLE STRÁVENÉ V CENTRU KOCIÁNKA

23. května 2017, Centrum Kociánka, Brno

Setkání uživatelů Centra Kociánka a žáků diagnostického ústavu Hlinky v Brně patří mezi zaběhnuté a v pravidelných intervalech opakující se setkání Integračního projektu Centra Kociánka. Další takové se uskutečnilo za krásného slunečného počasí v úterý 23. května 2017.

A právě proto, že sluneční paprsky naplno ukazovaly svojí sílu, nelenili jsme a setkání strávili přímo v jejich blízkosti. Konkrétně na hřišti pod borovicí, kde se žáci diagnostického ústavu Hlinky blíže seznámili s kamarády z aktivizačního centra Kociánka „G“ respektive „B“. Dozvěděli se, jaké konkrétně mají postižení, jakým způsobem se třeba projevuje i to, co rádi dělají ve svém volném čase.

To, že všichni zúčastnění hodně rádi zpívají, se naplno ukázalo v další části našeho setkání. Za doprovodu kytary jsme si zazpívali hned několik oblíbených songů. Závěr setkání pak obstarala pouliční boccia. Podstatné nebylo vítězství, ale radost ze samotné hry.  

Tomáš Pětník

 

Galerie: