O projektu

Anotace projektu:

Projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002307 Druhý Domov je zaměřen na řešení neudržitelné situace uživatelů týdenního stacionáře (TS) na pracovišti Březejc. Řešením pro zvýšení kvality služeb TS je koupě budovy, která stojí na pozemku Centra Kociánka v katastrálním území Sviny a její následná rekonstrukce v souladu s požadavky MTS na provozování služby TS v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. Celkem 18 dospělých uživatelů se přestěhuje do tří skupinových a tří individuálních domácností s možností využití zázemí jako u bytového domu.

Co projekt přinese?

Díky realizaci projektu bude odstraněn zásadní problém křížení provozu sociálních služeb a školy a bude vytvořen prostor i pro lidi s poruchou autistického spektra. Nově bude vytvořeno zázemí pro službu týdenního stacionáře Centra Kociánka, pracoviště Březejc, které zcela naplňuje požadavky materiálně technického standardu, platného od května 2016 a splní tak i nové podmínky registrace. Nové zázemí pro službu TS s kapacitou 18 osob dá prostor i uživatelům s poruchou autistického spektra a významně zvýší kvalitu poskytovaných služeb a tím i života uživatelů. Lidé, kteří budou službu využívají, jsou zde na základě svého přání, mají zde přátele, jsou součástí místního dění, zapojují se do akcí v okolních obcích. Nové zázemí bude v budově, která svým charakterem odpovídá malému bytovému domu uzpůsobenému potřebám cílové skupiny. V podzemním podlaží bude garáž, místo pro kola, technická místnost, sklepní kóje, sklad pro zahradní nářadí atd. V prvním podlaží budou dvě individuální domácnosti a jedna domácnost pro 6 uživatelů, zázemí pro službu, místnost pro vozíky, místo pro pračku a sušení prádla, posilovna pro obyvatele domu a její zázemí. V podkroví pak jedna individuální domácnost, dvě skupinové domácnosti pro 3 a pro 6, zázemí pro službu, místnost pro vozíky, místo pro pračku a sušení prádla. Díky tomuto novému uspořádání se život uživatelů TS přiblíží životu běžných obyvatel v oblasti.