srpen 2021

Měsíc červenec se nesl v duchu prázdnin a dovolené, takže i činnost za kvalitu byla omezená. V tomto měsíci došlo k revizi stávající interní dokumentace a autoři v současné době revidují svoje směrnice, které mají být aktualizovány v tomto roce.

Došlo k aktualizaci směrnice BOZP 1/2020 Revize č. 1 Místní provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů, dále se aktualizuje směrnice O činnosti zpracování osobních údajů a směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a používání přímých objednávek a směrnice Ceník sociálních služeb.