prosinec 2020

Na konci měsíce listopadu skončila práce stávajícího týmu kvality, který Vám předkládá hodnocení cílů z Programu kvality. Děkuji všem členům za práci, kterou odvedli při zavádění systému kvalitní a bezpečné práce v našem zařízení.

V současné době probíhá sestavování nového týmu kvality, který bude mít za povinnost vytvořit nový Program kvality s cíly na další roky.

Proběhne také hodnocení auditní činnosti, kde se nám nepodařilo kvůli epidemiologické situaci provést všechny naplánované audity. Bude vytvořen plán auditů na rok 2021.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout