duben 2022

V měsíci březnu byla vydána aktualizovaná směrnice Manipulace s léčivy, Vedení zdravotní dokumentace v CK, zrušen Příkaz ředitele 2/2020 Návštěvy v CK. Došlo k aktualizaci všech metodik jak přímé péče, tak 15 metodik zdravotní, tak mimořádných metodik. Nově jsou přiděleny na funkce v CK.

V měsíci březnu proběhly Audit hygieny na TS Brno, DS – budova G, zdravotní úsek, chráněné bydlení s velmi dobrými výsledky, za což všem zúčastněným moc děkuji a dále proběhl audit provozního úseku, kde výsledek není dobrý.

Na hipoterapii proběhla kontrola z České hiporehabilitační společnosti, která doporučila podporovat středisko hipoterapie v Centru Kociánka a pokračovat ve spolupráci.

Proběhlo hodnocení Programu kvality za 1. čtvrtletí roku 2022.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout