červen 2022

V měsíci květnu proběhli následující audity: Manipulace s léčivy na pracovišti Březejc, Vedení zdravotní dokumentace klinickým logopedem. Oba s výbornými výsledky. Dále proběhl mimořádný audit na Autodopravu a účtování fakultativní činnosti, kde bylo zjištěno několik pochybení a mimořádný audit Evidence docházky, kde došlo od roku 2021 ke zlepšení, ale i tak stále dochází k pochybení.

Byla provedena aktualizace směrnice Autodoprava, probíhá revize směrnice Ceník sociálních služeb a Ceník ostatních služeb a výrobků.