březen 2022

V měsíci únoru byla vydána aktualizovaná směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek, Tvorba a řízení dokumentů, vydané nové směrnice Komise pro řešení škodních událostí a Pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků v CK.

Od února probíhá auditní činnost. Byl proveden mimořádný audit na Hodnocení zaměstnanců, kde se ukázalo, že některé úseky vůbec hodnocení neprovádí a porušují tak směrnici, dále audit Manipulace s klíči, kde také není naplněna směrnice. Audity proběhl v Brně i na Březejci, kde jsou obě směrnice naplněny, ale vzhledem k opravám budov, dojde ke změně ve směrnici Manipulace
s klíči
. Dále byl audit na zdravotní dokumentaci vedenou fyzioterapeutem, ergoterapeutem a všeobecnou sestrou. Tady jsou výsledky velmi dobré.