Spolek rodičů a přátel

Spolek rodičů a přátel střediska Březejc je sdružením lidí, kterým není lhostejný život našich uživatelů a kteří svými dary a aktivní pomocí zastřešují akce, které nelze bezprostředně hradit ze státního rozpočtu. Jedná se o akce typů- charitativní ples, výlety, kulturní, sportovní, vzdělávací a soutěžní akce, exkurze nebo výstavy.

Jakékoliv sponzorské dary můžete zasílat na číslo účtu:

105072086/0300 ČSOB

IČO: 48897353

Děkujeme.