22.08.2017 | Autor: Centrum Kociánka

Akreditace pracoviště klinické logopedie Centra Kociánka

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci žadateli ORL a Logopedie s.r.o, jehož smluvním zařízením je i Centrum Kociánka. Tím získává pracoviště klinické logopedie Centra Kociánka oprávnění k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru 903 Klinická logopedie. Na pracovišti tedy budou probíhat odborné stáže pro logopedy zaměstnané ve zdravotnictví připravující se k atestační zkoušce. Platnost udělení akreditace je do 30. 4. 2022.

Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ČR zde